พระอู่ทอง บัวชั้นเดียว สนิมแดง กรุวัดเหนือ จ.กาญจนบุรี

พระอู่ทอง บัวชั้นเดียว เนื้อสนิมแดง กรุวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) จ.กาญจนบุรี

วัดเหนือ หรือที่มีชื่อเรียกเป็นทางราชการว่า วัดเทวสังฆาราม ตั้งอยู่ใน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เป็นวัดที่สร้างขึ้นในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาได้รับการยกขึ้นเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ ในสมัยที่ พระเทพมงคลรังสี (หลวงปู่ดี พุทธโชติ) เป็นเจ้าอาวาส

ทางวัดได้จัดกิจกรรม เพื่อการสืบทอดพระพุทธศาสนาตลอดมา จนถึงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ กระทรวงมหาดไทยได้ส่งมอบ พระยี่สิบห้าพุทธศตวรรษ มาให้ทางวัด เพื่อจัดบรรจุกรุไว้ในพระเจดีย์องค์ประธาน ซึ่งประดิษฐานอยู่เบื้องหน้าพระวิหาร เพื่อสืบทอดศาสนา (สมัยนั้น กระทรวงมหาดไทยได้มอบพระยี่สิบห้าพุทธศตวรรษจำนวนมากให้พระอารามอื่นๆ เพื่อบรรจุกรุเช่นเดียวกันนี้)

ทางวัดจึงเจาะพระเจดีย์องค์พระประธาน ขณะที่คนงานได้เจาะพระเจดีย์ลึกเข้าไปได้ประมาณเมตรกว่าๆ ได้พบทรายที่บรรจุอยู่ในองค์พระเจดีย์ไหลทะลักออกมามากมาย จึงทยอยขนทรายออกจนหมดสิ้นแล้ว เพื่อจะได้บรรจุพระยี่สิบห้าพุทธศตวรรษเข้าไป

ปรากฏว่า ได้พบไหโบราณเคลือบสีดำลูกหนึ่ง ภายในไหโบราณบรรจุพระท่ากระดาน และพระเครื่องอื่นๆ อีกมากมาย

คนงานได้ขุดพื้นใต้กรุไหโบราณลงไป เพื่อค้นหาพระเครื่องต่างๆ พบพระศิลาแลงฝังอยู่โดยรอบไห ๔ องค์
และเมื่อขุดลึกลงไปอีก ปรากฏว่าได้พบพระเครื่องต่างๆ ฝังเรี่ยราดอยู่เป็นจำนวนมาก พระที่ขุดพบทั้งหมดนี้มี พระท่ากระดาน พระท่ากระดานหูช้าง พระขุนแผนซุ้มเรือนแก้ว ทั้งปางสมาธิและปางมารวิชัย พระปรุหนัง พระโคนสมอ พระสกุลทวารวดี พระชัยวัฒน์ ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังได้ขุดพบ พระพิมพ์พุทธศิลปอู่ทอง จำนวนหลายพิมพ์ พระทั้งหมดในกรุนี้เป็นพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดง เกือบทั้งหมด และเป็นพระที่มีอายุการสร้างอย่างน้อยในสมัยอยุธยาขึ้นไป


พระอู่ทอง บัวชั้นเดียว เนื้อสนิมแดง กรุวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) จ.กาญจนบุรี

พระพิมพ์พุทธศิลปอู่ทอง ที่ขุดพบใน กรุวัดเทวสังฆาราม นี้ เป็นพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงทั้งหมด มีจำนวนมากมายหลายพิมพ์ อาทิ พระอู่ทองสนิมแดง พระอู่ทองฐานเขียง พระอู่ทองทรงเครื่อง พระอู่ทองสมาธิ พระอู่ทองพิชิตมาร พระอู่ทองซุ้มชินราช พระอู่ทองซุ้มเส้นคู่ พระอู่ทองฐานผ้าทิพย์ พระอู่ทองฐานสูง พระอู่ทองบัวสองชั้น พระอู่ทองเพชรกลับ และพระอู่ทองบัวชั้นเดียว

ต่อมา พ.ศ. ๒๕๑๑ ทางวัดได้ขุดเจาะพระเจดีย์องค์เดิม แต่เป็นด้านที่อยู่ตรงข้ามกับการขุดเจาะครั้งแรก เพื่อบรรจุพระพิมพ์ต่างๆ ที่สร้างโดย หลวงปู่ดี พุทธโชติ เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาเช่นกัน

ระหว่างการขุดเจาะครั้งที่ ๒ นี้ ได้พบพระพิมพ์ต่างๆ อีกจำนวนหนึ่ง แต่มีจำนวนน้อยกว่าครั้งแรก ครั้งหลังนี้มีการขุดพบ พระอู่ทองบัวชั้นเดียว อีกเช่นกัน

พระอู่ทองบัวชั้นเดียว เป็นพระพิมพ์ประทับนั่ง ปางมารวิชัย พระหัตถ์ขวามีลักษณะใหญ่ วางทอดอย่างอ่อนช้อยลงมาสุดปลายพระชานุ (เข่า) อยู่บนฐานบัวเล็บช้าง ซึ่งเป็นฐานแบบชั้นเดียว มีบัวเล็บช้างจำนวน ๕ กลีบ เป็นพระพิมพ์ที่มีพุทธศิลป์ไม่ละเอียดและวิจิตรบรรจงมากนัก องค์พระประดับด้วยเครื่องทรงพอสมควร

ถึงแม้ว่า ในด้านพุทธศิลป์ขององค์พระจะขาดความอลังการและความสวยงามเท่าที่ควร แต่เมื่อดูแล้วก็เข้มขลังน่าศรัทธาบูชาเหมือนกัน

พระเศียรสวมศิราภรณ์ ประกอบด้วยเทริด (เซิด-กระบังหน้า) รัดทับบนมงกุฎ ดูเป็นชั้นๆ รวม ๓ ชั้น พระกรรณทั้ง ๒ ข้างใหญ่และยาวลงมาจรดพระอังสา พระพักตร์ยาวรี พระขนงทั้งสองโค้งสูงมนลงมาจรดกันตรงกลางพระนาสิกที่ไม่ใหญ่โตนัก

พระโอษฐ์โค้งมนเป็นเสี้ยวพระจันทร์ เฉียงขึ้นด้านขวามือองค์พระเล็กน้อย แลดูแล้วเหมือนพระโอษฐ์กำลังแสดงอาการแย้มพระสรวล พระเนตรทั้งสองข้างไม่ยาว เป็นแบบเม็ดกลมมน พระศอประดับด้วยกรองพระศอหนึ่งเส้น เหนือพระอังสาซ้ายปรากฏเส้นสังฆาฏิ เป็นเส้นคู่พาดยาวลงมาจรดพระนาภี และเห็นเส้นรัดประคดเป็นเส้นโค้งมนที่บั้นพระองค์เหนือพระหัตถ์ซ้ายอย่าง ชัดเจน

องค์พระ มีขนาดปานกลาง คือกว้างประมาณ ๒.๕ ซม. สูงประมาณ ๔.๒ ซม.
พุทธคุณ สูงด้วยพลานุภาพในด้านแคล้วคลาด และคงกระพันชาตรี อีกทั้งยังเสริมส่งความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มีไว้เพื่อสักการบูชาได้ดี เยี่ยม ตามแบบฉบับของตระกูลพระอู่ทอง

สนนราคาเช่าหา พระสภาพปานกลาง อยู่ที่หลักพันปลาย ถ้าสวยสมบูรณ์คมชัด สภาพผิวขี้กรุเดิมๆ สนนราคาอยู่ที่หลักหมื่นต้นขึ้นไป

“ชาติ วิศิษฏ์สรอรรถ”
ทีมา : คมชัดลึก

พระเครื่องไทยแลนด์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: