พระรอดพิมพ์ตื้น

พระรอดพิมพ์ตื้น

สำหรับ “พระรอดพิมพ์ตื้น” แค่ชื่อที่เรียกขานว่า “พิมพ์ตื้น” คิดว่าท่านผู้อ่านก็คงทราบแล้วเหตุที่ “พระรอด” พิมพ์นี้มี ชื่อเรียกเช่นนี้ก็เพราะเป็น “พระรอด” ที่มี “พิมพ์ตื้น” กว่าพิมพ์อื่น ๆ ที่เนื่องมาจากการแกะแม่พิมพ์ของ “นายช่าง” ผู้สร้างสรรค์ได้ บรรจงแกะ “แม่พิมพ์” ในลักษณะแผ่วเบาบางความ “ลึก คม ชัด” จึงน้อยกว่าพิมพ์อื่นหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะหลังจากที่นำแม่พิมพ์ของ “พิมพ์ใหญ่” มาทำการ “พิมพ์พระ” ผ่านไปเป็นพัน ๆ องค์แล้ว “แม่พิมพ์” ที่ใช้พิมพ์พระจึงมีการ “สึกกร่อน”

หรือไม่ก็เป็นเพราะ “เนื้อ” (ซึ่งก็คือดิน) ที่ใช้สำหรับพิมพ์พระไปอุดทับเส้นสายต่าง ๆ ของแม่พิมพ์ จึงทำให้การพิมพ์พระองค์ต่อ ๆ มา ไม่ลึกคมชัดเหมือนช่วงที่พิมพ์ในช่วงแรก ๆ ซึ่งเหตุที่ผู้เขียนสันนิษฐานเช่นนี้ก็เพราะ “พระรอดพิมพ์ตื้น” มีพุทธลักษณะเหมือน “พระรอดพิมพ์ใหญ่” ทุกประการดังนั้น “จุดสังเกต” ของพระพิมพ์นี้รวมทั้ง “ขนาด” ขององค์พระก็เท่ากับ “พระรอดพิมพ์ใหญ่” เช่นกันจะแตกต่างกันตรงที่ความ “ชัด คม ลึก” ขององค์พระเท่านั้นเอง

ด้วยเหตุนี้ค่านิยมของ “พระรอดพิมพ์ตื้น” จึงรองลงมาจาก “พิมพ์ใหญ่-พิมพ์กลาง” และ “พิมพ์เล็ก” ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากความชัดคมลึกองค์พระด้อยกว่าทั้ง ๓พิมพ์ ดังกล่าวซึ่งแม้ค่านิยมจะเป็นรองแต่หากองค์ใดที่อยู่ในสภาพ “สวยสมบูรณ์” คือไม่แตกหักหรือไม่กะเทาะแล้วก็ต้องใช้ “เงินล้าน” ไปแลกเปลี่ยนมาจึงจะมีสิทธิได้ครอบครองเช่นกัน ส่วนรายละเอียดของการชี้จุดสังเกตมีดังนี้

๑. “ใบพระศรีมหาโพธิ์” ที่อยู่เหนือ “พระเกศ” (ผม) และด้านข้างองค์พระทั้งสองข้างรวมทั้ง “องค์พระ” ที่ประทับนั่ง “ปางมารวิชัย” ตลอดทั้งส่วนอื่น ๆ จะมีความตื้นกว่า “พิมพ์ใหญ่” อย่างเห็นได้ชัด

๒. “พระพักตร์” (หน้า) “พระเนตร” (ตา) “พระกรรณ” (หู) “พระนาสิก” (จมูก) “พระโอษฐ์” (ปาก) และ “เส้นพิมพ์ แตก” ตรงพื้นผนังด้านซ้ายบริเวณข้าง “พระกรรณ ซ้าย” (หูซ้าย) ก็จะมีความตื้นและไม่ชัดคมลึกเหมือน “พิมพ์ใหญ่”

๓. “พระพาหา” (แขน) ทั้งสองข้างและ “พระอุระ” (อก) พร้อมทั้ง “เส้นสังฆาฏิ” รวมทั้ง “ซอกพระพาหา” (ซอกแขน) ทั้ง สองข้างก็จะตื้นกว่า “พิมพ์ใหญ่” อย่างเห็นได้ชัด

๔. ไม่ปรากฏ “เส้นพิมพ์แตก” (ที่มีลักษณะเป็นเส้นเล็กเรียวยาวแนวขวาง) ระหว่าง “พระเพลา” (ตัก) กับ “ฐานชั้นที่สาม” และระหว่าง “ฐานชั้นที่สามกับฐานชั้นที่สอง” เหมือน “พิมพ์ใหญ่”

๕. “พระบาท” (ขา) ทั้งสองข้างที่อยู่ในลักษณะนั่งสมาธิขัดเพชรรวมทั้ง “ฐาน” ทั้งสามชั้นก็จะมีความตื้นกว่า “พิมพ์ใหญ่” เช่นกัน.

‘พุทธธัส สะ’
ที่มา-เดลินิวส์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: