พระกรุวัดส่องคบ

พระลีลาวัดส่องคบ

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน จังหวัดชัยนาทเป็นเมืองเก่าและเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีกรุพระเครื่องอยู่หลายกรุเช่นกัน แต่เราๆ ท่านๆ มักจะคุ้นเคยอยู่กับกรุวัดท้ายย่านเท่านั้น เนื่องจากมีพระเครื่องดังๆ อยู่หลายองค์เช่น พระลีลาสรรค์ยืน พระสรรค์นั่ง และพระปิดตาเนื้อแร่ของกรุนี้ ความจริงจังหวัดชัยนาททั้งฝั่งจังหวัดและที่เมืองสรรคบุรีนั้นมีวัดเก่าแก่และกรุพระมากมายหลายกรุ เช่น กรุวัดส่องคบ กรุวิหารพระกรุวัดมหาธาตุ กรุทางพระกรุท่าฉนวน เป็นต้น

ในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงพระกรุวัดส่องคบ ซึ่งพระกรุนี้ได้พบพระลีลาที่มีศิลปะสวยงามมากกรุหนึ่งครับ วัดส่องคบเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (พ.ศ. 1916) การพบพระเครื่องนั้นมีการพบด้วยกันหลายครั้งตั้งแต่ปี พ.ศ.2460 เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2494 ได้มีการขุดค้นองค์พระเจดีย์และพบหลักฐานสำคัญคือ พบลานเงินจารึกประมาณ 10 แผ่น และได้มอบให้แก่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2495


พระซุ้มหน้าบัน

จารึกที่แปลออกมาแล้วมีข้อความตอนหนึ่งความว่า “แต่พระเสด็จเจ้านิพพานได้ ๑๙๑๖ ปี เจ้าสัทธรรมมหาเถระศาสนาว่า มหาอุบาสก อุบาสิกาเพ่าใจ พ่อยี่ตัดผะ และแม่สร้อยมีใจศรัทธาก่อพระเจดีย์ อันตนหนึ่งได้ ๕ วา ๒ ศอก และแผ่ประเพณีมิให้หมองในครองธรรมนี้แล แต่เครื่องประจุพระทอง ๒๐ พระเงิน ๑ ตน พระดีบุก ๑๖๑ เงินทองผ้าผ่อนมีค่ากว่าไว้ได้ ๓ แสน ๕ หมื่น ๕ พันแล แต่กระทำบุญ กุฏิ วิหาร ศาลา เสาธง ปรากฏเช่าหนังสือแต่เครื่องทั้งหลายนี้คิดเป็นมูลค่าได้ ๕ แสน ๕ พัน”

จารึกอีกแผ่นหนึ่งที่พบ เป็นจารึกปี ๑๙๕๖ แสดงว่ามีการบูรณปฏิสังขรณ์ในเวลาต่อมาอีก มีข้อความในจารึกแผ่นนี้ว่า “จึงเจ้าเถรศรี เทพศิริมานนท์เจ้าเมือง แม่นางสร้อยทอง ย่าออกศรี แม่อามและแม่น้อยผู้เป็นลูก พ่อวัวลูกเขย จึงมาประจุพระธาตุ ๒ องค์ พระทอง ๒ พระเงิน ๒ แท่ง เงิน ๑ พระพิมพ์ ๑๑๗ แหวนอันหนึ่ง ผ้าสนอบลายหนึ่ง ๑ เสื้อ ๑ สไบ ๑ เช็ดหน้าอันหนึ่ง ผสมค่าทั้งหลาย ๒๑๐๐๐๐ คนครอกหนึ่ง” จารึกปี ๑๙๕๖ อีกแผ่นหนึ่งมีความว่า “จึงเจ้าศรีเทพศิริมานนท์ ปู่สิงหล เจ้าเมือง แม่นางสร้อย ย่าออกศรี ย่าพระ ย่าแม้น แม่เอาว์ แม่สาขา พ่อสาน้อยผู้เป็นลูกแม่วัง ปู่ยี่ พ่อไส แม่เพ็ง จึงชาวเจ้าทั้งหลายสโมธา มาก่อพระบรรจุธาตุ ๒ พระทอง ๒ พระเงิน ๑๒ พระดีบุก ๒๒๐ แต่พระ ๒๖๒ แล”


พระหูยานชัยนาท

แสดงให้เห็นได้ว่า พระเครื่องของกรุนี้มีการสร้างบรรจุไว้หลายวาระด้วยกัน ในการขุดพบนั้นมีการพบพระเครื่องด้วยกันหลายพิมพ์และหลายเนื้อ นอก จากนี้ยังพบพระแผงแบบสมัยลพบุรีก็มีขึ้นมาจากกรุนี้ด้วย แต่การขุดค้นนั้นมีการขุดด้วยกันหลายครั้ง จึงไม่สามารถทราบว่ามีพระพิมพ์ใดๆ ได้ครบทุกพิมพ์ แต่เท่าที่ได้พบเห็นกันนั้นก็พอจะรวบรวมได้ดังนี้ พระลีลา ลายดอกไม้ไหวมีทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ พระหูยาน พระซุ้มหน้าบัน (มีทั้งเนื้อชินและเนื้อดิน) พระสรรค์นั่งเนื้อชินเงิน พระสรรค์นั่งแขนอ่อนซุ้มไข่ปลา พระซุ้มโพธิ์ เป็นต้น

ครับ พระกรุวัดส่องคบนี้เป็นพระกรุที่น่าสนใจอีกกรุหนึ่งของจังหวัดชัยนาท แต่พระเครื่องของกรุนี้อาจจะไม่ค่อยได้พบเห็นกันบ่อยนัก และไม่ค่อยมีใครได้เขียนถึง จึงทำให้ข้อมูลมีน้อย และในวันนี้ผมจึงได้นำรูปพระลีลาลายดอกไม้ไหว ซึ่งงดงามทางด้านศิลปะมาให้ชม พร้อมทั้ง พระหูยาน และพระซุ้มหน้าบันครับ

ด้วยความจริงใจ
ชมรมพระเครื่อง
แทน ท่าพระจันทร์

ที่มา : ข่าวสดรายวัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: